Cân nhắc những thử thách thay vì chỉ ước mơ | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Cân nhắc những thử thách thay vì chỉ ước mơ

Khi không chắc mình mong muốn điều gì cho cuộc sống của mình, bạn chỉ cần đặt cho bản thân câu hỏi: “Bạn muốn nếm trải khổ đau và khó khăn nào trong đời?”

Nguồn: Kha Ruxury/Pexels