fbview Lãnh Đạo - Trang 2 | Vietcetera
Nespresso Banner
Tin Tức Thì về COVID-19Tin Tức Thì về COVID-19Đọc tin

Lãnh Đạo

Theo dõi để nhận thêm các bài viết và tác giả về chuyên mục này!
How I Manage: Aaron Ferguson, Giám đốc Pháp chế tại Standard Chartered Việt Nam và những đầu tư cho cộng đồng

How I Manage: Aaron Ferguson, Giám đốc Pháp chế tại Standard Chartered Việt Nam và những đầu tư cho cộng đồng

Để hiểu hơn về mô hình kinh doanh hướng về cộng đồng, cùng Vietcetera gặp gỡ Aaron Ferguson, Giám đốc Pháp chế tại ngân hàng Standard Chartered.

Ứng dụng Vietcetera

QUẢNG CÁOLãnh Đạo
Theo dõi để nhận thêm các bài viết và tác giả về chuyên mục này!