"Cô đặt vé, giấu gia đình, quyết định bay tới Việt Nam với chỉ một chiếc phong bì." | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

"Cô đặt vé, giấu gia đình, quyết định bay tới Việt Nam với chỉ một chiếc phong bì."

Năm 1975 khi quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam, bà nội Jess chỉ đem theo 2 đứa con sang Mỹ và để lại cô của Jess.

Nguồn: It's Happened to be Vietnam.

Editor's Pick