Cố Vấn Ăn - Chơi: 5 Ốc đảo cà phê xanh mát giữa Sài Gòn | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Cố Vấn Ăn - Chơi: 5 Ốc đảo cà phê xanh mát giữa Sài Gòn

Với thiết kế chú trọng đến thiên nhiên và mô hình cà phê bền vững, bạn sẽ muốn đi các địa điểm cà phê sau cho những ngày nóng bức tại Sài Gòn

Nguồn: Hân Nguyễn cho Vietcetera