Trước khi trách khách hàng, người làm sáng tạo cần hiểu những điều sau | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Trước khi trách khách hàng, người làm sáng tạo cần hiểu những điều sau

Trước khi trách khách hàng, người làm sáng tạo cần hiểu những điều sau

Rõ ràng là ngành nào cũng có những khách hàng phiền phức, nhưng tính chất công việc sáng tạo lại khiến mối quan hệ giữa client - creative phức tạp hơn rất nhiều. Tại sao vậy?

Nguồn: janoon028/freepik

Yêu thích