Cùng Việt Nam Craft Bia tìm hiểu ba thuật ngữ cơ bản về bia | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Cùng Việt Nam Craft Bia tìm hiểu ba thuật ngữ cơ bản về bia

Việt Nam Craft Bia, cộng đồng bia thủ công đầu tiên tại Việt Nam, sẽ giới thiệu những kiến thức căn bản nhất về bia thủ công mà những kẻ mới nhập môn đều cần phải biết như ABV, IBU và body.

Editor's Pick