Đêm hội từ thiện trực tuyến Saigon Summer Ball 2020 | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Đêm hội từ thiện trực tuyến Saigon Summer Ball 2020

Saigon Summer Ball 2020 — sự kiện gây quỹ thường niên do Saigon Children's Charity tổ chức, lần đầu diễn ra với hình thức trực tuyến.

Saigon Summer Ball 2020. | Nguồn: Saigon Children's Charity.

Editor's Pick