Desino - Thanh lịch nhịp bước cùng thời gian | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Desino - Thanh lịch nhịp bước cùng thời gian

Desino là một trong số những cái tên cá biệt của làng thời trang Việt - nằm trong cơn lốc “thời trang nhanh" nhưng cũng đồng thời đi ngược lại guồng quay đó.