Chăm sóc sức khỏe trực tuyến – Phương thức bình thường mới trong thời kỳ COVID-19 | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Chăm sóc sức khỏe trực tuyến – Phương thức bình thường mới trong thời kỳ COVID-19

Chăm sóc sức khỏe trực tuyến – Phương thức bình thường mới trong thời kỳ COVID-19

Med247 - Một trong những dịch vụ y tế đầu tiên ở Việt Nam tích hợp khám bệnh trực tiếp và trực tuyến.

Med247 - Một trong những dịch vụ y tế đầu tiên ở Việt Nam tích hợp chăm sóc sức khỏe trực tiếp và trực tuyến. | Nguồn: Med247.

Yêu thích