"Đọc mấy dòng kiểu “Hello Bitch” vòng vòng trên đường cũng vui..." | Vietcetera
Billboard banner

"Đọc mấy dòng kiểu “Hello Bitch” vòng vòng trên đường cũng vui..."

"Anh thấy mang áo có in chữ Tiếng Anh sau lưng giống một loại “văn hóa nhỏ” ở Việt Nam. Người ta vẫn cứ mang, mặc cho ý nghĩa chiếc áo là gì. "

"Đọc mấy dòng kiểu “Hello Bitch” vòng vòng trên đường cũng vui..."

Nguồn: Lý Xuân Lợi

Lúc mới chuyển đến đây, anh bắt đầu để ý đến những thông điệp siêu cảm hứng sau lưng những người đi đường. Có người sau lưng họ là “Mãi mãi Louis Vuitton”, có người mang chiếc áo in một câu cực kỳ truyền động lực - “Mọi thứ sẽ ngày càng tốt hơn”. Nhiều người mang áo có chữ mà người ta… hông biết ý nghĩa nó luôn. Chẳng hạn có người mang áo “Hello Bitch” đi vòng vòng trên đường. 

Anh thấy mang áo có in chữ Tiếng Anh sau lưng giống một loại “văn hóa nhỏ” ở Việt Nam. Người ta vẫn cứ mang, mặc cho ý nghĩa chiếc áo là gì.  

Thật ra việc lái xe đi từ chỗ này tới chỗ khác với anh hơi bị chán. Nhưng máy ảnh như kiểu mở ra một thế giới mới, khi mà chuyện đi đường nó thành niềm vui, từ việc quan sát người khác. Đọc mấy dòng chữ kiểu “Hello Bitch” vòng vòng trên đường cũng vui chứ.

Chụp bộ ảnh này là câu chuyện cực stress về khoảnh khắc. Thấy nội dung nào “đỉnh” là phải lấy máy ra lập tức, nếu không người ta (và cái lưng áo) sẽ biến mất trước mắt anh liền.

Anh quyết định làm bộ lịch, mỗi tháng là một tấm ảnh lưng áo của mọi người trên đường. Tại anh nghĩ tháng nào người ta cũng cần được tặng một nụ cười.

Tên của bộ lịch, là “Cưỡi ngựa xem lưng”.

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống.