Đời chưa đủ rối? Hãy xem thêm 7 tựa phim hack não sau | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Đời chưa đủ rối? Hãy xem thêm 7 tựa phim hack não sau

Dù xem có chút mệt, thể loại phim hack não chưa bao giờ đánh mất sự hấp dẫn vì những tình tiết thắt mở một cách khó đoán.

Chiều không gian thứ 5 trong Interstellar. Nguồn: Warner Bros