Đường đến Netflix của Nhà thiết kế thời trang Thái Nguyễn | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Đường đến Netflix của Nhà thiết kế thời trang Thái Nguyễn

Câu chuyện của Nhà thiết kế thời trang kiêm host người Việt đầu tiên trên Netflix — Thái Nguyễn.

Nguồn: Thái Nguyễn

Editor's Pick