Duy nhất tại OfficeHaus: Cách Cushman & Wakefield áp dụng bài học kinh nghiệm ở New York vào bất động sản Việt Nam | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Duy nhất tại OfficeHaus: Cách Cushman & Wakefield áp dụng bài học kinh nghiệm ở New York vào bất động sản Việt Nam

Trò chuyện cùng Alex Crane, Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam, về những dự án bất động sản “tiên phong" như OfficeHaus ở Celedon City.

Nguồn: Nghi Nguyễn cho Vietcetera

Editor's Pick