EAST Films: Gặp gỡ đội ngũ đứng sau thành công của 'Ròm' | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

EAST Films: Gặp gỡ đội ngũ đứng sau thành công của 'Ròm'

EAST Films: Gặp gỡ đội ngũ đứng sau thành công của 'Ròm'

Đứng sau Ròm là EAST Films: một nhóm nhà làm phim người Việt, khao khát khắc họa những câu chuyện của Việt Nam và châu Á lên màn ảnh thế giới.

Dàn diễn viên của Ròm | Nguồn: EAST Films

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích