Happiness Saigon thử thách các tài năng sáng tạo trẻ với “Sell the Unsellable” | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Happiness Saigon thử thách các tài năng sáng tạo trẻ với “Sell the Unsellable”

Happiness Saigon thử thách các tài năng sáng tạo trẻ với “Sell the Unsellable”

Đây là lần đầu tiên Portfolio Night có mặt tại Việt Nam, được tổ chức bởi Happiness Saigon với sự có mặt của các nhân tài từ ngành sáng tạo

Happiness Saigon thử thách các tài năng sáng tạo trẻ với “Sell the Unsellable”

QUẢNG CÁO
Yêu thích