Item Profile: Dior Saddle — Thiết kế đẹp từ cảm hứng "xấu" | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Item Profile: Dior Saddle — Thiết kế đẹp từ cảm hứng "xấu"

Tìm hiểu về chiếc túi yên ngựa Dior Saddle kinh điển của nhà mốt Dior.

Hình ảnh trong bài được thực hiện bởi Tài Thy. Ảnh bìa: Essense

Editor's Pick