Làm gì khi nỗ lực rồi nhưng tương lai vẫn vô định? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Làm gì khi nỗ lực rồi nhưng tương lai vẫn vô định?

Không ít bạn trẻ bước vào công việc với tinh thần hăng hái, trở ra với sự kiệt quệ, mông lung tìm kiếm tương lai. Nếu câu trả lời không nằm ở việc thiếu năng lực hay kỹ năng, phải chăng họ nỗ lực chưa đủ? Liệu rằng họ chỉ cần nỗ lực thôi là đủ?