Làm thế nào để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của sự trì hoãn? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Làm thế nào để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của sự trì hoãn?

Sự trì hoãn có thể có lợi trong một số trường hợp. Tuy nhiên, trì hoãn quá mức và quá nhiều lần cũng gây ra nhiều trở ngại trong cuộc sống và công việc. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một số cách để kiểm soát sự trì hoãn của bản thân.