Lê Rin — Nghệ sĩ biến hoá mĩ vị thành mỹ thuật | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Lê Rin — Nghệ sĩ biến hoá mĩ vị thành mỹ thuật

Bài viết này không dành cho người đang đói.

Tác phẩm tiêu biểu: Một số tranh trong dự án Your Food My Challenge (2019)