Lịch sử của cà phê trứng | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Lịch sử của cà phê trứng

Lần đầu được giới thiệu vào những năm 1940, ngày nay cà phê trứng đang dần chứng minh được sức hút khó cưỡng của mình trên mảnh đất nguồn cội.

Editor's Pick