Một số thành phần đặc trưng trong ba loại bia thủ công Việt Nam Phần 2 | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Một số thành phần đặc trưng trong ba loại bia thủ công Việt Nam Phần 2

Một số thành phần đặc trưng trong ba loại bia thủ công Việt Nam Phần 2

Trong phần 2 “Cẩm nang của những nhà nấu bia chuyên nghiệp", ba giám đốc sản xuất bia phân tích những công thức bia thủ công Việt yêu thích của họ.

Yêu thích