"Nếu được quay lại một thời điểm bất kì trong đời, bạn sẽ quay lại thời điểm nào?" | Vietcetera
Billboard banner
23 Thg 03, 2021
Cuộc SốngThương

"Nếu được quay lại một thời điểm bất kì trong đời, bạn sẽ quay lại thời điểm nào?"

"Mình chắc sẽ quay lại thời điểm mới biết yêu lần đầu."

"Nếu được quay lại một thời điểm bất kì trong đời, bạn sẽ quay lại thời điểm nào?"

Nguồn: It's happened to be Vietnam

- Nếu được quay lại một thời điểm bất cứ đâu trong đời, bạn sẽ quay lại thời điểm nào?

- Mình chắc sẽ quay lại thời điểm mới biết yêu lần đầu. Khi mà, mình nói xạo gia đình ra tạp hoá mua đồ, xong lén qua chở người yêu, xong hai đứa lấm lét vào một con hẻm thiệt vắng. Xong rồi hôn nhau.

Mình nghĩ chắc là do cảm giác khi con nít, mới yêu thì đều sẽ bị gia đình chọc, nên cái lén lút đó sẽ làm mình nhớ hoài. Con hẻm đó mình cũng sẽ nhớ hoài.

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống, được thực hiện và đăng tải lần đầu tại It's happened to be Vietnam. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.