Nếu thứ Tư là một đôi giày, nó sẽ là Crocs | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Nếu thứ Tư là một đôi giày, nó sẽ là Crocs

Nếu thứ Tư là một đôi giày, nó sẽ là Crocs

Vì sao người ta ghét Crocs nhưng vẫn mang nó?

Nguồn: Reddit/Thiết kế của Trà Nhữ @averagetea_ cho Vietcetera

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích