Nhìn Phát Yêu Luôn: Duy Đào — "Làm việc nhiều trong suy nghĩ là việc rất tích cực!" | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Nhìn Phát Yêu Luôn: Duy Đào — "Làm việc nhiều trong suy nghĩ là việc rất tích cực!"

Duy luôn bắt đầu thực hiện mỗi tác phẩm với một sự tò mò nhất định, rồi vận dụng tất cả những thứ mình biết với một tâm thế không biết gì.

Tác phẩm tiêu biểu: 'Path of Phong'

Editor's Pick