Nhìn Phát Yêu Luôn: Liar Ben và cuộc chơi graffiti không điểm dừng | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Nhìn Phát Yêu Luôn: Liar Ben và cuộc chơi graffiti không điểm dừng

Nhìn Phát Yêu Luôn: Liar Ben và cuộc chơi graffiti không điểm dừng

Liar Ben, một nghệ sĩ graffiti tại Sài Gòn, chia sẻ cùng Vietcetera về những tuyệt tác đường phố của anh, cũng như cuộc sống và sự nghiệp nghệ thuật của mình

Tác phẩm tiêu biểu: 15

QUẢNG CÁO
Yêu thích