Nhìn Phát Yêu Luôn: Phan - Họa sĩ truyện tranh đa nhân cách nhất Việt Nam | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Nhìn Phát Yêu Luôn: Phan - Họa sĩ truyện tranh đa nhân cách nhất Việt Nam

Phan luôn muốn thử nghiệm phong cách và thể loại mới để mỗi nhân cách của anh lại có cơ hội được phát huy sở trường của mình.

Tác phẩm tiêu biểu: Truyện tranh "Thị trấn Hoa Mười Giờ"