Nhìn Phát Yêu Luôn: Thành Phương — Dự án nào có con nít thì dễ thở hơn! | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Nhìn Phát Yêu Luôn: Thành Phương — Dự án nào có con nít thì dễ thở hơn!

Instagram của Phương là một tấm puzzle, với mỗi tấm hình được ghép và cập nhật dần thành một mood board khổng lồ.

Tác phẩm tiêu biểu: Instagram Puzzle: Onestep+

Editor's Pick