Nơi thiên nhiên và con người dung hoà: Trò chuyện cùng nhà động vật học của InterContinental Danang | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Nơi thiên nhiên và con người dung hoà: Trò chuyện cùng nhà động vật học của InterContinental Danang

Tọa lạc tại trung tâm khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà là khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula, nơi con người và các loại động vật có thể tồn tại dung hoà.

QUẢNG CÁO