Out and Out: Cánh cửa tri thức nghệ thuật và tham vọng phát triển bản sắc Việt | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Out and Out: Cánh cửa tri thức nghệ thuật và tham vọng phát triển bản sắc Việt

Out and Out: Cánh cửa tri thức nghệ thuật và tham vọng phát triển bản sắc Việt

Lắng nghe quan điểm của những người sáng lập Out and Out, một dự án truyền thông nghệ thuật dưới dạng web-magazine, tập trung chính vào Nghệ thuật Đương Đại và Nghệ thuật Thị Giác.

Yêu thích