Podcast Bạn Thân Bản Thân | Vietcetera
Billboard banner
Podcast Bạn Thân Bản Thân

Bạn Thân Bản Thân

Giới Thiệu

Podcast Bạn Thân Bản Thân là “bảng chỉ đường” mà Vietcetera và thầy Minh Niệm muốn gửi gắm đến những ai đang trong hành trình Bỏ - Đi - Tìm lại chính mình. Chúng mình hy vọng rằng ở phía cuối hành trình đó, mỗi người trong chúng ta sẽ trở thành bạn thân với bản thân của chúng mình.