Podcast Văn hóa đọc - có hay không? - Bít Tất #182 | Vietcetera
Billboard banner
Văn hóa đọc - có hay không? - Bít Tất #182

01 Thg 09

Văn hóa đọc - có hay không? - Bít Tất #182

Đã sao chép

Nếu ngày trước bố mẹ hay mắng con “suốt ngày ở ngoài đường” thì thời nay câu cửa miệng của họ có lẽ thường là “suốt ngày cắm mặt vào điện thoại”. Mấy khi “suốt ngày đọc sách” lại trở thành một câu chê trách. Người đọc sách nhiều thường tạo được thiện cảm rằng họ học rộng hiểu sâu.Nếu nhìn sách dưới góc độ của ngành công nghiệp, liệu sách lúc nào cũng là cao quý và văn hoá đọc nên là một nét đẹp cần “phát triển, bảo tồn và phát huy”?Trong tập podcast này, 2 editor Thư Vũ và Bích Hồ sẽ cùng bàn luận về “trào lưu” và “văn hoá” đọc sách để trả lời câu hỏi “Quan trọng hơn cả đọc sách, chúng ta cần gì?”.

NỘI DUNG PODCAST

Nếu ngày trước bố mẹ hay mắng con “suốt ngày ở ngoài đường” thì thời nay câu cửa miệng của họ có lẽ thường là “suốt ngày cắm mặt vào điện thoại”. Mấy khi “suốt ngày đọc sách” lại trở thành một câu chê trách. Người đọc sách nhiều thường tạo được thiện cảm rằng họ học rộng hiểu sâu.

Nếu nhìn sách dưới góc độ của ngành công nghiệp, liệu sách lúc nào cũng là cao quý và văn hoá đọc nên là một nét đẹp cần “phát triển, bảo tồn và phát huy”?

Trong tập podcast này, 2 editor Thư Vũ và Bích Hồ sẽ cùng bàn luận về “trào lưu” và “văn hoá” đọc sách để trả lời câu hỏi “Quan trọng hơn cả đọc sách, chúng ta cần gì?”.

Các tập
Mới nhất