Podcast Cởi mở về cái chết - Bít Tất #196 | Vietcetera
Billboard banner
Cởi mở về cái chết - Bít Tất #196

21 Thg 10

Cởi mở về cái chết - Bít Tất #196

Đã sao chép

 Điểm kết cuộc đời- vốn là chủ đề cấm kỵ trong nhiều nền văn hóa, những trò chuyện thường ngày và dĩ nhiên là cả mạng x.ã h.ộ.i. Ta né tránh nghĩ về chúng, nhưng như một quy luật tất yếu, sự mất mát vẫn sẽ tìm đến ta, và người thân của ta. Chấp nhận cuộc sống hữu hạn, không phải để ta sợ hãi, mà giúp ta trân trọng hơn những ngày đang sống.Trong tập Bít Tất này, mời bạn cùng tận hưởng hồi kết cuộc đời ở mặt sinh học, triết học, phật giáo, nghệ thuật qua cuộc trò chuyện của 2 host Thế Mạnh và Vũ Hoàng Long. 

NỘI DUNG PODCAST

 Điểm kết cuộc đời- vốn là chủ đề cấm kỵ trong nhiều nền văn hóa, những trò chuyện thường ngày và dĩ nhiên là cả mạng x.ã h.ộ.i. Ta né tránh nghĩ về chúng, nhưng như một quy luật tất yếu, sự mất mát vẫn sẽ tìm đến ta, và người thân của ta. Chấp nhận cuộc sống hữu hạn, không phải để ta sợ hãi, mà giúp ta trân trọng hơn những ngày đang sống.

Trong tập Bít Tất này, mời bạn cùng tận hưởng hồi kết cuộc đời ở mặt sinh học, triết học, phật giáo, nghệ thuật qua cuộc trò chuyện của 2 host Thế Mạnh và Vũ Hoàng Long. 

Các tập
Mới nhất