Podcast Bít Tất #214: Độc thân có độc hại? | Vietcetera
Billboard banner
Bít Tất #214: Độc thân có độc hại?

23 Thg 12

Bít Tất #214: Độc thân có độc hại?

Đã sao chép

Người ta vẫn thường nói rằng “độc thân vui tính”, hay “ế là vì em thích thế“. Nhưng nói thật lòng với nhau, nhiều khi chúng ta chọn độc thân, nhưng không phải lúc nào lựa chọn đó cũng vui. Tuy độc thân giải thoát chúng ta khỏi cái này, nó lại có thể ràng buộc chúng ta vào cái khác.Trong tập podcast này, hai host Diệp Khoa và Bích Hồ sẽ cùng trò chuyện về chủ đề độc thân, với những câu chuyện xoay quanh khía cạnh “tủi thân” của việc độc thân, và bàn luận xem liệu rằng mình có thể chủ động kết thúc đời độc thân?

NỘI DUNG PODCAST

Người ta vẫn thường nói rằng “độc thân vui tính”, hay “ế là vì em thích thế“. Nhưng nói thật lòng với nhau, nhiều khi chúng ta chọn độc thân, nhưng không phải lúc nào lựa chọn đó cũng vui. Tuy độc thân giải thoát chúng ta khỏi cái này, nó lại có thể ràng buộc chúng ta vào cái khác.

Trong tập podcast này, hai host Diệp Khoa và Bích Hồ sẽ cùng trò chuyện về chủ đề độc thân, với những câu chuyện xoay quanh khía cạnh “tủi thân” của việc độc thân, và bàn luận xem liệu rằng mình có thể chủ động kết thúc đời độc thân?

Các tập
Mới nhất