Podcast Bít Tất #216: Đi thực tập cần gì nhất? | Vietcetera
Billboard banner
Bít Tất #216: Đi thực tập cần gì nhất?

30 Thg 12

Bít Tất #216: Đi thực tập cần gì nhất?

Đã sao chép

Không bao giờ là quá trễ để bắt đầu lại mọi thứ, như bác Ben (trong bộ phim The Intern, 2015) vẫn quyết định trở thành một “senior intern” ở tuổi 70. Câu chuyện hay thì… truyền cảm hứng suy nghĩ, còn nó có dẫn đến hành động không thì thực sự khó trả lời. Vì thực tế khắc nghiệt vẫn thường khiến chúng ta phải đối diện với hàng loạt câu hỏi: “có nhất thiết phải đi lên từ vị trí thực tập hay không?“, “thực tập không lương/ít lương như thế có đáng?“, “đi thực tập quan trọng nhất là điều gì?” Đó không chỉ là những câu hỏi cho những người muốn bắt đầu lại, mà đặc biệt là còn cho các bạn sinh viên sắp ra trường.Trong tập podcast này, ba người trẻ với các trải nghiệm khác nhau trong hành trình sự nghiệp đã cùng ngồi lại chiêm nghiệm về điểm khởi đầu của mình, cũng như bàn luận về những điều mà ai đang muốn bắt đầu hành trình mới có lẽ cũng đều thắc mắc.

NỘI DUNG PODCAST

Không bao giờ là quá trễ để bắt đầu lại mọi thứ, như bác Ben (trong bộ phim The Intern, 2015) vẫn quyết định trở thành một “senior intern” ở tuổi 70. Câu chuyện hay thì… truyền cảm hứng suy nghĩ, còn nó có dẫn đến hành động không thì thực sự khó trả lời. Vì thực tế khắc nghiệt vẫn thường khiến chúng ta phải đối diện với hàng loạt câu hỏi: “có nhất thiết phải đi lên từ vị trí thực tập hay không?“, “thực tập không lương/ít lương như thế có đáng?“, “đi thực tập quan trọng nhất là điều gì?” Đó không chỉ là những câu hỏi cho những người muốn bắt đầu lại, mà đặc biệt là còn cho các bạn sinh viên sắp ra trường.

Trong tập podcast này, ba người trẻ với các trải nghiệm khác nhau trong hành trình sự nghiệp đã cùng ngồi lại chiêm nghiệm về điểm khởi đầu của mình, cũng như bàn luận về những điều mà ai đang muốn bắt đầu hành trình mới có lẽ cũng đều thắc mắc.

Các tập
Mới nhất