Podcast Học làm sếp - Bít Tất Ngành #101 | Vietcetera
Billboard banner
Học làm sếp - Bít Tất Ngành #101

31 Thg 12

Học làm sếp - Bít Tất Ngành #101

Đã sao chép

Sau khi đã tìm được một mentor như ý ở tập trước, chúng ta sẽ bàn luận tiếp về một kỹ năng chưa bao giờ hết “nóng” dù ở bất kỳ cấp bậc, giai đoạn nào trong sự nghiệp: kỹ năng lãnh đạo. Thuyết về người lãnh đạo vĩ đại (The Great Man Theory) tin rằng khả năng lãnh đạo là bẩm sinh. Thế nhưng kinh nghiệm và sự trau dồi cũng là nhân tố không thể thiếu để tạo nên một nhà lãnh đạo giỏi.Ngoài học hỏi bằng việc quan sát người sếp của mình mỗi ngày, còn cách nào khác để trau dồi khả năng lãnh đạo nữa? Mời các bạn theo dõi tập Bít Tất Ngành lần này cùng 2 khách mời là Linh Phượng (Po), Podcaster tại The Blue Expat founder và Thắng Nguyễn, Managing Director tại Nutifood Sweden nhé. Cảm ơn Đại học RMIT Vietnam đã đồng hành cùng Vietcetera trong tập Bít Tất này.#RMITPostgrad #RMITAlumni

NỘI DUNG PODCAST

Sau khi đã tìm được một mentor như ý ở tập trước, chúng ta sẽ bàn luận tiếp về một kỹ năng chưa bao giờ hết “nóng” dù ở bất kỳ cấp bậc, giai đoạn nào trong sự nghiệp: kỹ năng lãnh đạo. 

Thuyết về người lãnh đạo vĩ đại (The Great Man Theory) tin rằng khả năng lãnh đạo là bẩm sinh. Thế nhưng kinh nghiệm và sự trau dồi cũng là nhân tố không thể thiếu để tạo nên một nhà lãnh đạo giỏi.

Ngoài học hỏi bằng việc quan sát người sếp của mình mỗi ngày, còn cách nào khác để trau dồi khả năng lãnh đạo nữa? Mời các bạn theo dõi tập Bít Tất Ngành lần này cùng 2 khách mời là Linh Phượng (Po), Podcaster tại The Blue Expat founder và Thắng Nguyễn, Managing Director tại Nutifood Sweden nhé. 

Cảm ơn Đại học RMIT Vietnam đã đồng hành cùng Vietcetera trong tập Bít Tất này.
#RMITPostgrad #RMITAlumni

Các tập
Mới nhất