Podcast #Bít Tất Tâm Lý 210: Thích chơi trò mạo hiểm | Vietcetera
Billboard banner
#Bít Tất Tâm Lý 210: Thích chơi trò mạo hiểm

06 Thg 12

#Bít Tất Tâm Lý 210: Thích chơi trò mạo hiểm

Đã sao chép

Khi còn nhỏ, trong hội bạn của bạn luôn có một đứa đam mê nghịch dại. Từ bấm chuông phá nhà hàng xóm đến chọc chó để bị đuổi, nó đầu têu không sót trò nào.Lớn lên một chút, nó là người tiên phong trong các trò mạo hiểm như tàu lượn trên cao hay nhảy dù. Trong khi đó, chỉ cần nghĩ đến những hoạt động này là bạn đã sợ rúm người, chứ chưa nói đến chơi.Vì sao những người này lại có “máu liều”, khiến họ bất chấp rủi ro để tìm kiếm cảm giác mạnh như vậy? Trong tập Bít Tất Tâm Lý lần này, hãy cùng 2 editor Trân Lê và Hiền Lê tìm hiểu về hiện tượng này nhé.Thịnh Trần @orkaboi cho Vietcetera#BitTat #Podcast #Vietcetera #BitTatTamLy

NỘI DUNG PODCAST

Khi còn nhỏ, trong hội bạn của bạn luôn có một đứa đam mê nghịch dại. Từ bấm chuông phá nhà hàng xóm đến chọc chó để bị đuổi, nó đầu têu không sót trò nào.

Lớn lên một chút, nó là người tiên phong trong các trò mạo hiểm như tàu lượn trên cao hay nhảy dù. Trong khi đó, chỉ cần nghĩ đến những hoạt động này là bạn đã sợ rúm người, chứ chưa nói đến chơi.

Vì sao những người này lại có “máu liều”, khiến họ bất chấp rủi ro để tìm kiếm cảm giác mạnh như vậy? Trong tập Bít Tất Tâm Lý lần này, hãy cùng 2 editor Trân Lê và Hiền Lê tìm hiểu về hiện tượng này nhé.

Thịnh Trần @orkaboi cho Vietcetera

#BitTat #Podcast #Vietcetera #BitTatTamLy

Các tập
Mới nhất