Podcast Bít Tất Tâm Lý #213: Não khi chia tay | Vietcetera
Billboard banner
Bít Tất Tâm Lý #213: Não khi chia tay

20 Thg 12

Bít Tất Tâm Lý #213: Não khi chia tay

Đã sao chép

Nếu ví tình yêu là một ly cocktail, thì mỗi hormone là một loại rượu với hương vị và công dụng khác nhau.Cụ thể, testosterone và estrogen thúc đẩy ham muốn tình dục. Dopamine và norepinephrine thì mang đến sự phấn khích. Bên cạnh đó, oxytocin duy trì sự gắn kết, còn vasopressin đóng vai trò bảo vệ tình yêu của hai người. Vậy khi ta không còn ở bên nửa kia, “ly rượu” này sẽ có gì thay đổi? Nó tác động thế nào đến não bộ và hành vi chúng ta? Cùng 2 editor Trân Lê và Hiền Lê tìm hiểu trong tập Bít Tất Tâm Lý này nhé.Thịnh Trần @orkaboi cho Vietcetera#BitTat #Podcast #Vietcetera #BitTatTamLy

NỘI DUNG PODCAST

Nếu ví tình yêu là một ly cocktail, thì mỗi hormone là một loại rượu với hương vị và công dụng khác nhau.

Cụ thể, testosterone và estrogen thúc đẩy ham muốn tình dục. Dopamine và norepinephrine thì mang đến sự phấn khích. Bên cạnh đó, oxytocin duy trì sự gắn kết, còn vasopressin đóng vai trò bảo vệ tình yêu của hai người. 

Vậy khi ta không còn ở bên nửa kia, “ly rượu” này sẽ có gì thay đổi? Nó tác động thế nào đến não bộ và hành vi chúng ta? Cùng 2 editor Trân Lê và Hiền Lê tìm hiểu trong tập Bít Tất Tâm Lý này nhé.

Thịnh Trần @orkaboi cho Vietcetera

#BitTat #Podcast #Vietcetera #BitTatTamLyCác tập
Mới nhất