Podcast Bít Tất Tâm Lý #215: Tổng kết cuối năm | Vietcetera
Billboard banner
Bít Tất Tâm Lý #215: Tổng kết cuối năm

27 Thg 12

Bít Tất Tâm Lý #215: Tổng kết cuối năm

Đã sao chép

Năm 2022 đang dần khép lại. Nhưng trước khi lên kế hoạch cho năm mới hay dọn nhà đón Tết, có một việc mà nhiều người thường làm là tổng kết lại một năm đã qua. Báo cáo cuối năm, liên hoan tất niên hay ghi chép đúc kết cá nhân đều có điểm chung là nhìn lại những thăng trầm đã qua và đưa ra đánh giá tổng quan.Không phải tự nhiên mà chúng ta làm việc này mỗi năm. Thực ra, việc nhìn lại trước khi bước tiếp là cách để ta tự công nhận và thấu hiểu chính mình.Trong tập Bít tất Tâm lý lần này, hãy cũng 2 editor Trân Lê và Hiền Lê tìm hiểu vì sao ta thích tạm biệt năm cũ bằng việc tổng kết cuối năm? Thịnh Trần @orkaboi cho Vietcetera#BitTat #Podcast #Vietcetera #BitTatTamLy

NỘI DUNG PODCAST

Năm 2022 đang dần khép lại. Nhưng trước khi lên kế hoạch cho năm mới hay dọn nhà đón Tết, có một việc mà nhiều người thường làm là tổng kết lại một năm đã qua. Báo cáo cuối năm, liên hoan tất niên hay ghi chép đúc kết cá nhân đều có điểm chung là nhìn lại những thăng trầm đã qua và đưa ra đánh giá tổng quan.

Không phải tự nhiên mà chúng ta làm việc này mỗi năm. Thực ra, việc nhìn lại trước khi bước tiếp là cách để ta tự công nhận và thấu hiểu chính mình.

Trong tập Bít tất Tâm lý lần này, hãy cũng 2 editor Trân Lê và Hiền Lê tìm hiểu vì sao ta thích tạm biệt năm cũ bằng việc tổng kết cuối năm? 


Thịnh Trần @orkaboi cho Vietcetera

#BitTat #Podcast #Vietcetera #BitTatTamLyCác tập
Mới nhất