Podcast Bít Tất Tâm Lý #250: Những giai điệu lải nhải bên tai | Vietcetera
Billboard banner
Bít Tất Tâm Lý #250: Những giai điệu lải nhải bên tai

11 Thg 04

Bít Tất Tâm Lý #250: Những giai điệu lải nhải bên tai

Đã sao chép

Đã bao giờ bạn muốn “phát rồ” vì một giai điệu ngẫu nhiên nào đó cứ tua đi tua lại trong đầu bạn?Thế thì bạn không cô đơn, 90% trong số 12,500 người tham gia khảo sát trên Internet cũng thừa nhận rằng họ có trải nghiệm tương tự. Người ta gọi những giai điệu này là earworm (sâu tai) - mô phỏng tính bám dính của chúng như thể một con sâu luôn quanh quẩn bên tai ta.Vậy thì những giai điệu thế nào sẽ có nguy cơ cao trở thành sâu tai quấy nhiễu chúng ta? Hãy cùng 2 editor Trân Lê và Hiền Lê tìm hiểu trong tập Bít tất Tâm lý tuần này nhé.Nhi Thanh @obanhmis cho Vietcetera#BitTat #Podcast #Vietcetera #BitTatTamLy

NỘI DUNG PODCAST

Đã bao giờ bạn muốn “phát rồ” vì một giai điệu ngẫu nhiên nào đó cứ tua đi tua lại trong đầu bạn?

Thế thì bạn không cô đơn, 90% trong số 12,500 người tham gia khảo sát trên Internet cũng thừa nhận rằng họ có trải nghiệm tương tự. Người ta gọi những giai điệu này là earworm (sâu tai) - mô phỏng tính bám dính của chúng như thể một con sâu luôn quanh quẩn bên tai ta.

Vậy thì những giai điệu thế nào sẽ có nguy cơ cao trở thành sâu tai quấy nhiễu chúng ta? Hãy cùng 2 editor Trân Lê và Hiền Lê tìm hiểu trong tập Bít tất Tâm lý tuần này nhé.

Nhi Thanh @obanhmis cho Vietcetera
#BitTat #Podcast #Vietcetera #BitTatTamLy

Các tập
Mới nhất