Podcast Bít Tất Tâm Lý #252: “Nghiện” trắc nghiệm tâm lý | Vietcetera
Billboard banner
Bít Tất Tâm Lý #252: “Nghiện” trắc nghiệm tâm lý

18 Thg 04

Bít Tất Tâm Lý #252: “Nghiện” trắc nghiệm tâm lý

Đã sao chép

MBTI, Enneagram hay Big Five là những bài trắc nghiệm tâm lý phổ biến nhất hiện nay. Không chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu bản thân, chúng còn trở thành một món ăn tinh thần, hình thức giải trí hay thậm chí công cụ giao tiếp.Nếu trước đây “cung hoàng đạo của bạn là gì?” là câu hỏi xã giao phổ biến, thì ngày nay câu hỏi sẽ là “MBTI của bạn là gì?” hay “bạn thuộc type mấy trong Enneagram?”. Vậy sức hút của các bài trắc nghiệm này đến từ đâu? Cùng 2 editor Trân Lê và Hiền Lê tìm hiểu trong tập Bít Tất Tâm Lý lần này.Trà Nhữ @averagetea__ cho Vietcetera#BitTat #Podcast #Vietcetera #BitTatTamLy

NỘI DUNG PODCAST

MBTI, Enneagram hay Big Five là những bài trắc nghiệm tâm lý phổ biến nhất hiện nay. Không chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu bản thân, chúng còn trở thành một món ăn tinh thần, hình thức giải trí hay thậm chí công cụ giao tiếp.

Nếu trước đây “cung hoàng đạo của bạn là gì?” là câu hỏi xã giao phổ biến, thì ngày nay câu hỏi sẽ là “MBTI của bạn là gì?” hay “bạn thuộc type mấy trong Enneagram?”. 

Vậy sức hút của các bài trắc nghiệm này đến từ đâu? Cùng 2 editor Trân Lê và Hiền Lê tìm hiểu trong tập Bít Tất Tâm Lý lần này.

Trà Nhữ @averagetea__ cho Vietcetera

#BitTat #Podcast #Vietcetera #BitTatTamLyCác tập
Mới nhất