Podcast “Cuộc chiến” giữa sếp và nhân viên - Bít Tất #253 | Vietcetera
Billboard banner
“Cuộc chiến” giữa sếp và nhân viên - Bít Tất #253

21 Thg 04

“Cuộc chiến” giữa sếp và nhân viên - Bít Tất #253

Đã sao chép

Chuyện giao tiếp giữa sếp và nhân viên vẫn chưa bao giờ hết chuyện để bàn. Đặc biệt, khi thế hệ các bạn trẻ “gia nhập” công sở, sự khác biệt thế hệ ngày càng xa hơn. Điều chúng ta có thể làm bây giờ là tìm hiểu về khái niệm “Leadership Communications” – Giao tiếp lãnh đạo khi đi làm.Bạn không cần trở thành quản lý mới cần học các kĩ năng giao tiếp lãnh đạo này.Ngày nay, giao tiếp không chỉ là một chiều từ sếp đến nhân viên. Mà đó là sự tương tác qua lại. Leadership Communications hướng dẫn chúng ta cách giao tiếp chuyên nghiệp, rõ ràng, mạch lạc. Giúp cho cuộc hội thoại giữa cả sếp và nhân viên được bình đẳng và dễ thấu hiểu nhau hơn.Nếu bạn đang cảm thấy việc giao tiếp là rào cản lớn nhất để công việc diễn ra suôn sẻ, tập Bít Tất này sẽ cùng bạn tìm những cách đễ gỡ rối nhé.

NỘI DUNG PODCAST

Chuyện giao tiếp giữa sếp và nhân viên vẫn chưa bao giờ hết chuyện để bàn. Đặc biệt, khi thế hệ các bạn trẻ “gia nhập” công sở, sự khác biệt thế hệ ngày càng xa hơn. Điều chúng ta có thể làm bây giờ là tìm hiểu về khái niệm “Leadership Communications” – Giao tiếp lãnh đạo khi đi làm.Bạn không cần trở thành quản lý mới cần học các kĩ năng giao tiếp lãnh đạo này.

Ngày nay, giao tiếp không chỉ là một chiều từ sếp đến nhân viên. Mà đó là sự tương tác qua lại. Leadership Communications hướng dẫn chúng ta cách giao tiếp chuyên nghiệp, rõ ràng, mạch lạc. Giúp cho cuộc hội thoại giữa cả sếp và nhân viên được bình đẳng và dễ thấu hiểu nhau hơn.Nếu bạn đang cảm thấy việc giao tiếp là rào cản lớn nhất để công việc diễn ra suôn sẻ, tập Bít Tất này sẽ cùng bạn tìm những cách đễ gỡ rối nhé.

Các tập
Mới nhất