Podcast Phê bình tinh tế - Bít Tất #262 | Vietcetera
Billboard banner
Phê bình tinh tế - Bít Tất #262

31 Thg 08

Phê bình tinh tế - Bít Tất #262

Đã sao chép

"Ủa em?" có từng khiến bạn giật thon thót? Nói mãi mà cấp dưới không hiểu  có khiến bạn khó chịu? Trong công việc tập thể, việc góp ý, phê bình công việc lẫn nhau là điều bắt buộc. Ta nên nói sao, nên lắng nghe thế nào để vừa được việc, vừa đỡ mất lòng nhau.Hãy cùng bàn luận cách để "phê bình tinh tế" cùng Long Vũ (người feedback)  Thủy Đoàn (người truyền tin)  và Thế Mạnh (người nhận feedback)

NỘI DUNG PODCAST

"Ủa em?" có từng khiến bạn giật thon thót? Nói mãi mà cấp dưới không hiểu  có khiến bạn khó chịu? Trong công việc tập thể, việc góp ý, phê bình công việc lẫn nhau là điều bắt buộc. Ta nên nói sao, nên lắng nghe thế nào để vừa được việc, vừa đỡ mất lòng nhau.

Hãy cùng bàn luận cách để "phê bình tinh tế" cùng Long Vũ (người feedback)  Thủy Đoàn (người truyền tin)  và Thế Mạnh (người nhận feedback)

Các tập
Mới nhất