Podcast Cởi Mở | Vietcetera
Billboard banner
Podcast Cởi Mở

Cởi Mở

Giới Thiệu

Podcast Cởi Mở là những cuộc bàn luận vô cùng đời thường về rất nhiều chủ đề mà mọi người luôn "tránh né" như tình dục, giới tính, sức khỏe sinh sản,... Đã đến lúc ta bình thường hóa việc bàn luận về những điều mang tính bản năng mà ai cũng làm và quan tâm này. Host Trang Nguyễn và Kỳ Nam sẽ đồng hành cùng chúng ta trong mỗi tập podcast Cởi Mở này. Đăng bởi: Cởi Mở