Podcast Cởi Mở Happy Hour | Vietcetera
Billboard banner
Podcast Cởi Mở Happy Hour

Cởi Mở Happy Hour

Giới Thiệu

Cởi Mở Happy Hour là podcast xoay quanh đề tài nightlife. Nơi Dustin, Trang Nguyễn và Bartender Leo cùng nhau bóc tách mọi khía cạnh của văn hóa đi bar, bên những ly cocktail hấp dẫn. Đăng bởi: Cởi Mở Happy Hour