Podcast #16 “Rủi ro” hay “may rủi”? - | Vietcetera
Billboard banner
#16 “Rủi ro” hay “may rủi”? -

19 Thg 12

#16 “Rủi ro” hay “may rủi”? -

Đã sao chép

 “Rủi ro” là một điều gì đó mà hầu như ai cũng muốn né tránh, bởi vì nó luôn đem đến những điều không may mắn, những thứ không tốt đẹp, đặc biệt trên thị trường đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư giỏi, hay người quản lý tài chính giỏi, là người biết nhận định rủi ro và chuyển hoá nó trở thành cơ hội của bản thân. Hãy cùng anh Sơn Đào, tác giả của cuốn sách “Nó đây rồi” tìm hiểu về vấn đề này qua tập podcast ngày hôm nay nhé!

NỘI DUNG PODCAST

 “Rủi ro” là một điều gì đó mà hầu như ai cũng muốn né tránh, bởi vì nó luôn đem đến những điều không may mắn, những thứ không tốt đẹp, đặc biệt trên thị trường đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư giỏi, hay người quản lý tài chính giỏi, là người biết nhận định rủi ro và chuyển hoá nó trở thành cơ hội của bản thân. Hãy cùng anh Sơn Đào, tác giả của cuốn sách “Nó đây rồi” tìm hiểu về vấn đề này qua tập podcast ngày hôm nay nhé!

Liên kết

Các tập
Mới nhất