Podcast S2#15 Thất nghiệp thì làm gì? | Vietcetera
Billboard banner
S2#15 Thất nghiệp thì làm gì?

07 Thg 12

S2#15 Thất nghiệp thì làm gì?

Đã sao chép

Thất nghiệp là tình trạng mà nhiều người hiện nay đang gặp phải hiện nay. Danh tính của chúng ta thường gắn liền với những gì chúng ta làm để kiếm tiền, thứ mà chúng ta gọi là “công việc”. Trong xã hội hiện đại, công việc đại diện cho nhiều ý nghĩa đằng sau nó. Nó là khả năng để cung cấp và bảo vệ cho cuộc sống của bạn, gia đình của bạn, hiện tại và trong tương lai. Xa hơn nữa, nó tượng trưng cho những giá trị mà bạn có thể cống hiến cho xã hội. Đó là lý do tại sao khi chúng ta mất việc, đó có thể là một vấn đề cá nhân nghiêm trọng, và với các chính phủ, nó có thể trở thành một cuộc khủng hoảng quốc gia nếu nhiều công dân mất việc làm. Và khi nghĩ về điều đó, thất nghiệp trở thành một điều gì đó xấu xí, đến mức chẳng ai muốn rơi vào tình trạng đó cả.Vậy, thất nghiệp thì làm gì?

NỘI DUNG PODCAST

Thất nghiệp là tình trạng mà nhiều người hiện nay đang gặp phải hiện nay. Danh tính của chúng ta thường gắn liền với những gì chúng ta làm để kiếm tiền, thứ mà chúng ta gọi là “công việc”. Trong xã hội hiện đại, công việc đại diện cho nhiều ý nghĩa đằng sau nó. Nó là khả năng để cung cấp và bảo vệ cho cuộc sống của bạn, gia đình của bạn, hiện tại và trong tương lai. Xa hơn nữa, nó tượng trưng cho những giá trị mà bạn có thể cống hiến cho xã hội. Đó là lý do tại sao khi chúng ta mất việc, đó có thể là một vấn đề cá nhân nghiêm trọng, và với các chính phủ, nó có thể trở thành một cuộc khủng hoảng quốc gia nếu nhiều công dân mất việc làm. Và khi nghĩ về điều đó, thất nghiệp trở thành một điều gì đó xấu xí, đến mức chẳng ai muốn rơi vào tình trạng đó cả.

Vậy, thất nghiệp thì làm gì?

Các tập
Mới nhất