Podcast Have A Sip - After Hours | Vietcetera
Billboard banner
Podcast Have A Sip - After Hours

Have A Sip - After Hours

Giới Thiệu

Have A Sip - After Hours là cuộc tán gẫu giữa 2 người bạn sau giờ làm để trải lòng về nghề và hành trình giữ lửa đam mê.