Podcast #18 Tùng BT, Co-founder Sài Gòn Tếu: Tìm 'mô hình kinh doanh' cho Hài độc Thoại | Vietcetera
Billboard banner
#18 Tùng BT, Co-founder Sài Gòn Tếu: Tìm 'mô hình kinh doanh' cho Hài độc Thoại

17 Thg 02

#18 Tùng BT, Co-founder Sài Gòn Tếu: Tìm 'mô hình kinh doanh' cho Hài độc Thoại

Đã sao chép

Nghệ thuật, có thể phát triển bền vững, lâu dài và đến được với nhiều khán giả hay không, phụ thuộc khá nhiều vào mô hình kinh doanh được triển khai cùng môn nghệ thuật đó. Để nuôi sống và phát triển một hình thức nghệ thuật còn vô cùng mới mẻ tại Việt Nam, Thanh Tùng (Tùng BT), Co-founder Sài Gòn Tếu phải đưa ra những định hướng như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi trong tập Podcast Have A Sip này nhé.Đừng quên có thể xem bản video cuộc trò chuyện của cả 7 thành viên Sài Gòn Tếu tại: YouTube

NỘI DUNG PODCAST

Nghệ thuật, có thể phát triển bền vững, lâu dài và đến được với nhiều khán giả hay không, phụ thuộc khá nhiều vào mô hình kinh doanh được triển khai cùng môn nghệ thuật đó.

Để nuôi sống và phát triển một hình thức nghệ thuật còn vô cùng mới mẻ tại Việt Nam, Thanh Tùng (Tùng BT), Co-founder Sài Gòn Tếu phải đưa ra những định hướng như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi trong tập Podcast Have A Sip này nhé.

Đừng quên có thể xem bản video cuộc trò chuyện của cả 7 thành viên Sài Gòn Tếu tại: YouTube

Các tập
Mới nhất