Podcast #20 Uy Nguyễn: Dùng hài độc thoại để thách thức những định kiến | Vietcetera
Billboard banner
#20 Uy Nguyễn: Dùng hài độc thoại để thách thức những định kiến

19 Thg 02

#20 Uy Nguyễn: Dùng hài độc thoại để thách thức những định kiến

Đã sao chép

Trong phần trình điễn Hài độc thoại của mình, Uy Nguyễn thường đặt ra những câu hỏi "Tại sao?" xoay quanh những định kiến xấu mà chúng ta thường gặp. Từ đó bộc lộ những kết nối rất gần gũi giữa mọi người trong đời sống hằng ngày.Đừng quên có thể xem bản video cuộc trò chuyện của cả 7 thành viên Sài Gòn Tếu tại: YouTube

NỘI DUNG PODCAST

Trong phần trình điễn Hài độc thoại của mình, Uy Nguyễn thường đặt ra những câu hỏi "Tại sao?" xoay quanh những định kiến xấu mà chúng ta thường gặp. Từ đó bộc lộ những kết nối rất gần gũi giữa mọi người trong đời sống hằng ngày.

Đừng quên có thể xem bản video cuộc trò chuyện của cả 7 thành viên Sài Gòn Tếu tại: YouTube

Các tập
Mới nhất