Podcast #3 Tác giả sách Nguyễn Phi Vân: Bỏ đi cái tôi để thành công | Vietcetera
Billboard banner
#3 Tác giả sách Nguyễn Phi Vân: Bỏ đi cái tôi để thành công

08 Thg 11

#3 Tác giả sách Nguyễn Phi Vân: Bỏ đi cái tôi để thành công

Đã sao chép

Nếu không có Covid-19, có lẽ rất khó để có một lịch hẹn với chị- người phụ nữ một tháng bay suốt 25 ngày. Vừa kịp chị ra mắt cuốn sách mới nhất, cũng là tác phẩm đầu tiên mà một người viết hợp tác với một AI - trí tuệ nhân tạo.Chị đã tâm sự rất nhiều về những điều chị đã bỏ đi trong cuộc đời, mà theo chị là chìa khóa cho những thành công mà chị đang có hiện tại.Đừng quên có thể xem bản video của podcast này tại: YouTube 

NỘI DUNG PODCAST

Nếu không có Covid-19, có lẽ rất khó để có một lịch hẹn với chị Nguyễn Phi Vân - người phụ nữ một tháng bay suốt 25 ngày. Vừa kịp chị ra mắt cuốn sách mới nhất, cũng là tác phẩm đầu tiên mà một người viết hợp tác với một AI - trí tuệ nhân tạo.

Trong tập 3 podcast Have A Sip, chị Nguyễn Phi Vân đã tâm sự rất nhiều về những điều chị đã bỏ đi trong cuộc đời, mà theo chị là chìa khóa cho những thành công mà chị đang có hiện tại.

Các tập
Mới nhất